Thursday, August 18, 2016

'ನಮಗೆ ನಾವೇ ಪರಕೀಯರು'

ದಿನಾಂಕ 13_8_2016ರ ಬೋಧಿವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಪರಕೀಯರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸುಷ್ಮಸಿಂಧುವಿನ ಲೇಖನ 'ನಮಗೆ ನಾವೇ ಪರಕೀಯರು' ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ನೋಡಿ ನಿಮಗೇನನಿಸಿತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ