Sunday, February 11, 2018

ಮುದ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭ:

ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭ:Thursday, February 8, 2018

ಮುದ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ:

ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೋಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ: 


Wednesday, January 31, 2018

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕವಯತ್ರಿಯರು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ:

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕವಯತ್ರಿಯರು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನ್ನ ಕವನ ವಾಚನ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭ:
Wednesday, January 3, 2018

ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ:

ದಿನಾಂಕ: 31/12/2017ರ ಸಂಯುಕ್ತ  ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಗೊರೂರು ಅನಂತರಾಜುರವರ ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ:

Wednesday, December 27, 2017

ದಿನಾಂಕ :೨೫/೧೨/೨೦೧೭ರಂದು ಏಕಲ್ ಅಭಿಯಾನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ:  
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಲಾವತಿ 
Tuesday, December 26, 2017

ಸಾಹಿತ್ಯಸೌರಭ

ದಿನಾಂಕ 16-12-17ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಲೇಖಕಿಯರ ಬಳಗ, ಹಾಸನ  ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಹಿತ್ಯಸೌರಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ: 
Monday, December 18, 2017

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕವನ `ನಾನೆಂಬ ತುಂಬದ ಪಾತ್ರೆ'

ಈ ಭಾನುವಾರದ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನನ್ನ ಕವನ `ನಾನೆಂಬ ತುಂಬದ ಪಾತ್ರೆ' ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಓದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ.