Wednesday, January 3, 2018

ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ:

ದಿನಾಂಕ: 31/12/2017ರ ಸಂಯುಕ್ತ  ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಗೊರೂರು ಅನಂತರಾಜುರವರ ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ:

Wednesday, December 27, 2017

ದಿನಾಂಕ :೨೫/೧೨/೨೦೧೭ರಂದು ಏಕಲ್ ಅಭಿಯಾನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ:  
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಲಾವತಿ 
Tuesday, December 26, 2017

ಸಾಹಿತ್ಯಸೌರಭ

ದಿನಾಂಕ 16-12-17ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಲೇಖಕಿಯರ ಬಳಗ, ಹಾಸನ  ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಹಿತ್ಯಸೌರಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ: 
Monday, December 18, 2017

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕವನ `ನಾನೆಂಬ ತುಂಬದ ಪಾತ್ರೆ'

ಈ ಭಾನುವಾರದ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನನ್ನ ಕವನ `ನಾನೆಂಬ ತುಂಬದ ಪಾತ್ರೆ' ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಓದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ.

Saturday, December 9, 2017

'ಜ್ಞಾನ ಸಿಂಚನ'ವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ

ದಿನಾಂಕ: ೦೧/೧೨/೨೦೧೭ರ೦ದು  N.D.R.K. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಚಿಕೆ 'ಜ್ಞಾನ ಸಿಂಚನ'ವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ:

Monday, November 27, 2017

ಕವನ - `ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ನನ್ನ'

ಈ ವಾರದ ಕರ್ಮವೀರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನನ್ನ ಕವನ `ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ನನ್ನ' ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಓದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ.


Thursday, November 9, 2017

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ:

ದಿನಾಂಕ 6/11/17 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಲೇಖಕಿಯರ ಬಳಗದಿಂದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ: