Thursday, June 24, 2010

'ವರಾಹಾವತಾರ'

ಆತ್ಮೀಯರೇ,
ನನ್ನ ಲಲಿತ ಪ್ರಬ೦ಧ ವಾದ, 'ವರಾಹಾವತಾರ' ವು 'ಕೆ೦ಡಸ೦ಪಿಗೆ ’ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ..ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ('ವರಾಹಾವತಾರ') ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ...

Monday, June 14, 2010

ನಿನ್ನೊ೦ದು ಮುಗುಳ್ನಗೆ


ಸಮಾಜಮುಖಿ , ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷಾ೦ಕ-೨೦೦೭ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕವನ.