Monday, May 29, 2017

ಪ್ರಬ0ಧ - `ಅಟ್ಟಡುಗೆ'

ಜೂನ್,2017ರ ತುಷಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನನ್ನ ಪ್ರಬ0ಧ - `ಅಟ್ಟಡುಗೆ' ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ :) ತುಷಾರ 
ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು :)
😊