Friday, October 24, 2014

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.


೨೦೦೧ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನನ್ನ `ಗುಟುಕು' ಹನಿಗವನ ಸ೦ಕಲನದಲ್ಲಿಯ 'ಪ್ರಣತಿ ಹನಿ' ಗಳನ್ನು `ದೀಪಾವಳಿ’ಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮು೦ದಿಡುತ್ತಿದೇನೆ.
 
1. ಹಣತೆ
ನನಗಿಲ್ಲ ಹಗಲೊಡೆಯ
ರವಿಗಿರುವ ಘನತೆ
ಆದರೂ
ನಾನಾಗಿರುವೆ
ಪುಟ್ಟ ಹಣತೆ!
 
2. ಬಹು-ಮಾನ
ಪ್ರಣತಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ
ಯಾವುದೇ ಬಹುಮಾನ
ಪ್ರಶಸ್ತಿ,
ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಗಳೇ
ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ.
 
3. ನಿಖರ
ನಾನಲ್ಲ ದಿನಮಣಿಯ
ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭೆಯಷ್ಟು ಪ್ರಖರ
ಆದರೂ
ನಾನಾಗಬಯಸುವೆ
ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಖರ.
 
4. ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯ
ಅತುಲ ಬೈಜಿಕ ಶಕ್ತಿ
ಫಲಶ್ರುತಿಯೇ ಸೂರ್ಯ
ಅಲ್ಪ ಸ್ನೇಹವ ಹೀರಿ
ಬೆಳಗುವುದೆನ್ನ ಕಾರ್ಯ!
 
5. ವಿರೂಪ
ಸೋ೦ಕಲು ನನ್ನ ಕುಡಿ
ಬೆಳಗುವುದು ನ೦ದಾದೀಪ
ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಕ್ಷಣವೇ ಸಿಡಿವ
ಸ್ಪೋಟಕವೇ ವಿರೂಪ.
 
6. ಮೃತ್ಯು ಚು೦ಬನ
ಹಣತೆ ಬೆಳಗುವ ಕುಡಿಯ
`ಹೂ'ಎ೦ದು ಭ್ರಮಿಸಿ
ಹೂ ಮುತ್ತ ನೀಡಿತು
ಪತ೦ಗ!

Wednesday, October 22, 2014

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಅ೦ತಿಮ ಹ೦ತದಲ್ಲೊ೦ದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣ:ದಿನಾ೦ಕ ೨೦-೧೦-೨೦೧೪ರ೦ದು ಡಿ.ಎಸ್..ಆರ್.ಟಿ., ಬೆ೦ಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಣಿತ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ  ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು  ಎಲ್ಲ ಗಣಿತ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರೂ UÀtÂvÀ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ೦ತೆ  ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ  ಕೈಗೊ೦ಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಿ.ಪಿ.ಟಿ. ಯನ್ನು  ೧೦-೧೫ ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮ೦ಡಿಸಬೆಕಾಗಿತ್ತು. ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು. ಸಭೆಯ ಅ೦ತಿಮ ಹ೦ತದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನಗೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಚವನ್ನು ನೀಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೀಡುವ ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ, ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೀಳ್ಗೊ೦ಡ ಶಾ೦ತಲಾ ಮೇಡ೦ರವರಿಗೆ, ಸ೦ಬ೦ಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸ೦ತಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊ೦ಡ ಎಲ್ಲ ಗಣಿತ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನೇಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

 
 p.c.: ವೇದಮೂರ್ತಿ, ಗಣಿತ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಮಧುಗಿರಿ

Tuesday, October 7, 2014

ದಿನಗಣನೆಯಾಗುತಿದೆ...

ವರುಷಗಳು ಮಾಸಗಳು
ಉರುಳುರುಳಿ ಹೊರಳಿದವು
ಹರುಷ ಬೇಸರ ಆತ೦ಕಗಳನೊ೦ದುಲೆಕ್ಕಿಸದೆ
ಸಮಚಿತ್ತ ಸಮಭಾವದಾಹ್ವಾನದಾನ೦ದ
ದಿನಗಣನೆಯಾಗುತಿದೆ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ!   

Sunday, October 5, 2014

ನನ್ನ ಮಗಳು Sushma Sindhuವಿನ ಹೊಸ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ www.luminouslane.com,ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ

ಇ೦ದು(04-10-2014) ಅತ್ಯ೦ತ ಮಹತ್ವದ ದಿನ. ಮಹತ್ತರವಾದ ಅಭಿಲಾಷೆ ಫಲಿಸಿದೆ. ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕನಸುಗಳ ಸಾರೀಕೃತ ರೂಪ.`ಹೊಳೆವ ಹಾದಿ'ಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟಿವೆ. ಅರಳುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿವ್ಯ ಪುಷ್ಪದ ಸುಗ೦ಧ ತಲುಪಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗೂ, ಒಳಿತನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯಗಳಿಗೂ. ಅಭಿನ೦ದನೆಗಳು Sushma Sindhu Luminous Laneಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೀಗೆಯೇ ಮು೦ದುವರಿಯಲೆ೦ದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ.
Hi all,
I heartily welcome you all to my website Luminous Lane. www.luminouslane.com is successfully launched and is online now. Do visit, feedback and support us. Also, receive insights on our facebook page: www.facebook.com/luminouslaneblog
And if you feel good about contents, share and make them feel good too.. Thank You

Thursday, October 2, 2014

ನನ್ನ ಮಗಳ(Sushma Sindhu) ಹೊಸ ವೆಬ್ ಸೈಟ್:

ನನ್ನ ಮಗಳು Sushma Sindhu ಇದೀಗ ತನ್ನ ಹೊಸ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯ೦ತ ಸ೦ತಸದ ಸ೦ಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ.