Tuesday, October 7, 2014

ದಿನಗಣನೆಯಾಗುತಿದೆ...

ವರುಷಗಳು ಮಾಸಗಳು
ಉರುಳುರುಳಿ ಹೊರಳಿದವು
ಹರುಷ ಬೇಸರ ಆತ೦ಕಗಳನೊ೦ದುಲೆಕ್ಕಿಸದೆ
ಸಮಚಿತ್ತ ಸಮಭಾವದಾಹ್ವಾನದಾನ೦ದ
ದಿನಗಣನೆಯಾಗುತಿದೆ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ!   

3 comments:

  1. ನಿವೃತ್ತಿ ವೃತ್ತಿಗಷ್ಟೇ ತಾನೇ? ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲೆ!

    ReplyDelete
  2. ವೃತ್ತಿಯಿಮ್ದಷ್ಟೇ ನಿವೃತ್ತಿ; ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲವಲ್ಲ!

    ReplyDelete
  3. ಸಮಚಿತ್ತದ ಆಹ್ವಾನ ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಇರಲಿ..

    ReplyDelete