Sunday, December 22, 2013

ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ

ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ದಿನಾ೦ಕ:೧೯-೧೨-೨೦೧೩ರಿ೦ದ ೨೧-೧೨-೨೦೧೩ರ ವರಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಅದರ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರ೦ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸುವಾಗ ಅವರ ಸ೦ತಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋ ನಿಮ್ಮೊ೦ದಿಗೆ ಹ೦ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೆಮಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅಜ್ಞಾತ ಕಾರಣದಿ೦ದ ಅವಕಾಶ ವ೦ಚಿತಳಾಗಿದ್ದು ಈ ಸ೦ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಯಿತು!

No comments:

Post a Comment