Friday, June 26, 2015

ಅ೦ತಃಸತ್ವ!ಅ೦ತಃಸತ್ವ!
೧. ಕಿರುತೋಟದ ಪಪ್ಪಾಯ!
೨. ಬೀದಿಯ ಬದಿಯಲಿ ತಾನಾಗೇ ಬೆಳೆದು ಪಲ್ಲೈಸುತ್ತಿರುವ ಪಪ್ಪಾಯ!
೩. ಬೇಡದ ಸಸ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದದ್ದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಎಸೆದಿದ್ದರೂ ಪುನಃ ಕವಲೊಡೆದು ಚಿಗುರಿ ನಳನಳಸುತ್ತಿರುವ ಪಪ್ಪಾಯ!

1 comment:

  1. Even a small photo can bring a good article..nice nice madam

    ReplyDelete