Thursday, July 6, 2017

ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ - 'ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪ್ರೇಮ'

ದಿನಾಂಕ: 02-07-2017ರ 'ವಿಶ್ವವಾಣಿ'ಯ 'ವಿರಾಮ'ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ 'ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪ್ರೇಮ' ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಓದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ . ಧನ್ಯವಾದಗಳು 😊  ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.http://epaper.vishwavani.news/bng/e/bng/02-07-2017/17

No comments:

Post a Comment