Friday, July 13, 2018

'ಪಾರ್ಕ್ ರೋಡ್ 100' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿನ ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ :

ದಿನಾಂಕ: ೦೧/೦೭/೨೦೧೮ರ೦ದು ಸುನಿಲ್ ಹಾಸನ್ ರವರ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪಾರ್ಕ್ ರೋಡ್ 100' 
ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿನ ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕ್ಷಣಗಳು:
No comments:

Post a Comment