Thursday, July 2, 2015

ಪಾಪ ಪಪ್ಪಾಯ!

ಅಡಚಣೆ ಮೀರಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕವಲು ಪಪ್ಪಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾಸಂಕಟ :( ಹಾಗಿದ್ದ ಪಪ್ಪಾಯ ಹೀಗಾಯ್ತು frown emoticon ಏನೂ ಅರಿಯದ ಮುಗ್ಧ ಮೇಯುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ!


No comments:

Post a Comment