Saturday, April 23, 2016

`ಸ್ವೀಟ್ 60'

 `ಸುಧಾ ಯುಗಾದಿ ವಿಶೇಷಾ೦ಕದ ಪ್ರಬ೦ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ'ಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ನನ್ನ ಪ್ರಬ೦ಧ  `ಸ್ವೀಟ್ 60' ನಿಮ್ಮ ಮು೦ದಿದೆ :) ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.


No comments:

Post a Comment